دوربين هاي ديد در شب مجهز به لامپ هاي مادون قرمز Infra Red مي باشند از اين روي در اصطلاح به آنها دوربين هاي IR نيز گفته مي شود. دوربين هاي ديد در شب با به كار گيري فناوري اشعه مادون قرمز قادر به تصويربرداري در تاريكي مطلق مي باشند. مانند ساير دوربين ها، دوربين هاي ديد در شب نيز داراي TVL هاي گوناگون هستند كه مي توانند كيفيت هاي متنوعي از تصوير را به دست بدهند. پارامتر ديگر مؤثر در كيفيت اين گونه دوربين ها نوع و برد LED هاي مادون قرمز تعبيه شده در حاشيه لنز آنهاست، كه قابليت تصويربرداري تا بردهاي مختلف را مهيا مي سازد. خطوط افقي كه براي هر فريم از تصوير توسط دوربين ها ترسيم مي گردد معروف به TVL هستند كه بديهي است هر چه تعداد اين خطوط بيشتر باشد كيفيت تصوير بالاتر مي رود.

 

 

ادامه مطلب...